Wiadomości

W pobliżu naszego campingu znajduje się wiele obiektów o charakterze rozrywkowym, a i do historycznego centrum Wrocławia jest niedaleko...

15 czerwca,2020

ANEKS DO REGULAMINU CAMPINGU 117 AZS-AWF WROCŁAW ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID 19     Rejestracja na Campingu Gość przyjeżdżający na Camping 117 zobowiązany jest do niezwłocznej rejestracji pobytu. Obowiązkowi pełnej rejestracji podlegają wszystkie osoby, również towarzyszące. Rejestracja odbywa się przez okienko recepcji, gość ma obowiązek być zaopatrzony w środki ochrony osobistej typu maseczka […]

15 czerwca,2020

DBAJMY O SIEBIE – KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ 2 metry – minimalna odległość między pieszymi Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem […]

11 lipca,2019

Centrum wiedzy o wodzie to arcyciekawe miejsce, to fenomenalna prezentacja na temat wody, bez której nie byłoby życia na Ziemi. Hydropolis to unikatowe centrum wiedzy, które łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. Odkrywa procesy, w których bierze udział woda – od funkcji pełnionych w ciele człowieka, po prądy oceaniczne, które kształtują klimat na Ziemi. […]